กำหนดการพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ

กำหนดการพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply