Month: December 2022

ถ่ายรูป นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 (รอบตกหล่น)

เนื่องจากงานทะเบียนจะมีการดำเนินงานถ่ายรูป นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 (รอบตกหล่น) เพื่อใช้ในการติด รบ.1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ...

ขอกราบถวายพระพร

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ... "ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม" ------------------------------------------------- ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

นักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียนรอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 นำส่งเอกสารการสมัครเรียน ที่งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เอกสารที่ต้องนำส่ง มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ 2....

นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อของระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน)

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าศึกษาต่อของระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน) ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสมัครเรียนลงในระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลการสมัครให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นี้ กรอกข้อมูลการสมัครเรียนในระบบออนไลน์ได้ที่ลิ้ง https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC/photos/pcb.483880027208836/483879193875586/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว และมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวมีดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา...

กำหนดการพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ

กำหนดการพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 5dec65Download