แนะนำระบบ RMS

ในภาคเรียนที่ 2/2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้นำระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS (ระบบ RMS) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของวิทยาลัย อีกทั้งผู้ปกครองและนักเรียนยังสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ตารางเรียน ผลการเรียน ผลการเข้าชั้นเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ rms.nwoc.ac.th

ช่องทางที่ 2 ติดตั้งแอพ MyRMS ในโทรศัพท์มือถือของท่าน

การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน-ศิษย์เก่า
ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

ผู้ปกครอง
ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

Leave a Reply