ร่วมสืบสานประเพณี”ลอยกระทง”

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณี”ลอยกระทง”
?โดยหมวดวิชาสังคมศาสตร์ แผนกวิชาสามัญฯ จัดกิจกรรมและดำเนินการรวบรวมส่งมอบกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมทำบุญถวายวัดในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องด้วยประเพณีวันลอยกระทง ? ร่วมสืบสานประเพณี”ลอยกระทง” ของไทย
?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นำโดยนายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ, นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศาสตร์, นางสาวปภัสสร คงนิสัย หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในครั้งนี้ด้วย
?วันลอยกระทงถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา จึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ

การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประเภทสวยงาม ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ? เพื่อร่วมสืบสานประเพณี”วันลอยกระทง” ของไทย สำหรับกระทงที่ได้รับรางวัลทั้งหมด วิทยาลัยฯ ดำเนินการมอบให้กับวัดในจังหวัดนครสวรรค์ นำไปจัดประมูลรายได้มอบให้กับทางวัดไปใช้ประโยชน์ต่อไป

?คณะกรรมการตัดสินประกวดประดิษฐ์กระทงฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ครูรุ่งฤดี ยุทธศาตร์ 2. ครูอุบลวรรณ สมุทรคีรี 3. ครูทัศน์วรรณ รักใคร่

?ผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

?รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 1. นายวรากร ไพรวัลย์ 2. นายนฤกานต์ ทิพตัน 3. นางสาวพิมลภัส สุขแย้ม

?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 1. นางสาวปาริชาติ ด้อมสูงเนิน 2. นางสาวอมรัตน์ คำแร่ 3. นายณัฏฐกร เหล่าเปีย

?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 1. ชฏาภรณ์ อุ่นแทน 2. นางสาวศิรารักษ์ ตระการจันทร์ 3. นายสุวิทย์ พรหมนิธิ


?ณ อาคาร 6 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply