รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

??ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

⭐เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

?ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

Leave a Reply