รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

??ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ??
?รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
?? ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา
?จำนวน 1 อัตรา ?ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565