ให้การต้อนรับ และบริการอาหารว่างแก่ ผู้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสิทธิชัย ชอบธรรม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย..
คณะทำงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และบริการอาหารว่างแก่ ผู้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

https://www.facebook.com/photo?fbid=510143051325248&set=pcb.510143587991861

You may have missed