โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียน ระดับ ปวช.1 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 และ
นักศึกษา ระดับ ปวส.1 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

You may have missed