แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบปกติ)

0

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อใน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบปกติ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed