เลือกตั้งนายกองค์การ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำปี 2567
ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์