เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้สำหรับผู้ว่างงาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด”

0

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้สำหรับผู้ว่างงาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด”

?นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้…
?นางชัจจ์ชัญสา หาญคำ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
?นางสาวกัญภาเอม คะวงค์ดอน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าร่วม “โครงการพัฒนาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้สำหรับผู้ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด” เป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ ? ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/photo?fbid=505586258447594&set=pcb.505586745114212

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed