เตรียมความพร้อมสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ประเภทสนุกเกอร์” นครสวรรค์เกมส์

0

?นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้…
?นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
?นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ร่วมต้อนรับเลขานุการสมาคมสนุกเกอร์ ประสานฝ่ายการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ประเภทสนุกเกอร์” นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2566
? ณ หอประชุมวิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/photo?fbid=505576508448569&set=pcb.505577748448445

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed