เตรียมความพร้อมพีธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0

นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ,นางสาวธิดา อินทร์ไร หัวหน้างานบุคลากร ,งานอาคารสถานที่และคณะดำเนินงาน ได้จัดเตรียมความพร้อม?️ “พีธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 ?ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
?ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ
?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *