เชิญชวน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบ INFO GRAPHIC และCLIP VIDEO วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังอาชีวะ สร้างครอบครับ ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”

✅ ประชาสัมพันธ์จากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
✨ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ทุกสาขาวิชา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบ INFO GRAPHIC และCLIP VIDEO วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังอาชีวะ สร้างครอบครับ ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”
สามารถสมัครได้ที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2567 เว้นวันหยุดราชการ และส่งผลงานการประกวดภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 #รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด#อาชีวะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
=========================
???? WebSite : https://www.nwvoc.ac.th.
???? E-Mail : saraban@nwvoc.ac.th
☎️ Tel. : 056-221360
#เรียนดีมีความสุข#Nwvoc
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
#เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์