เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

https://www.moe.go.th/วันฉัตรมงคล-67

ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗