เชิญชมนิทรรศการศิลปะ?”ชมศิลป์ เมืองสี่แคว” ✨

0

เชิญชมนิทรรศการศิลปะ?”ชมศิลป์ เมืองสี่แคว” ✨โดยชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์?
?เดือนนี้ มีงานนิทรรศการผลงานศิลปะเอาใจคนชื่นชอบงานอาร์ตๆของเด็กๆศิลปกรรม อาชีวศึกษานครสวรรค์ ชมงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและเทคนิคอื่นๆมากมาย มาชื่นชมและพบกัน ในนิทรรศการ “ชมศิลป์ เมืองสี่แคว”
ระยะเวลาแสดงผลงาน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๕
?ณ ห้อง art gallery ชั้น ๑ อาคาร ๘ อาคารศิลปกรรม
?พิธีเปิด วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *