เกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ

0

✨ขอแสดงความยินดี✨

? วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *