หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

0

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์) ขอเผยแพร่หลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 30 ชั่วโมง

เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา อบรมให้ครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับการพัฒนา และนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อได้ พร้อมที่จะผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

https://online.pubhtml5.com/xjtx/ceow/?fbclid=IwAR09WQ4JNuA-crUJoqrEmfdXmQsHTlKcKnIt67TZ8rE84QtKM83Lzj1pRWc#p=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed