แผนกวิชา สามัญ

นางสาวปภัสสร คงนิสัย
หัวหน้าแผนกวิชา