วีดีโอสาธิตขั้นตอนการเข้ารับประกาศนียบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมในวันที่ 13 มีนาคม 2566

0

https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC/videos/131449322986986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *