วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

✨ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ✨

? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
? นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
? นางสาวนารีรัตน์ แกล้วเขตรการ ครูที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ?
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยม และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เฉพาะจังหวัด อำเภอ และชมรมระดับดีเด่น เงิน ทอง ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/photo?fbid=541676101505276&set=pcb.541676691505217

You may have missed