๙ มิถุนายน “วันอานันทมหิดล”
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘
ผู้พระราชทานกำเนิด “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”

You may have missed