๑๓ กรกฏาคม “วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

❤️ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ❤️

https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/28

You may have missed