รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร

0

?? งานทะเบียน ขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ปวช. 3 และปวส. 2 ก่อนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันฝึกซ้อมที่ 13 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed