รายชื่อผู้สอบผ่านฯ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

✨ ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ✨
✅ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย ✅
คือ นางสาวพาขวัญ รื่นรวย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=607460914926794&set=a.369816362024585