รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาการบัญชี)

???? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีพนักงานราชการ
???? พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) กลุ่มวิชาการบัญชี

You may have missed