รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย

✨ ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ✨
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา