รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓ อัตรา

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกศึกษานครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๓ อัตรา

You may have missed