รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

0

? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ?

?เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๑?

?เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

รหัสสาขา ๕๐๙ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *