รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

0

??ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

??เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *