รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

0

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1??? วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ –

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ?? “ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

โดย ??? รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ เป็นของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed