“รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ”

0

“รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ”??? ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับผลงานที่มีชื่อว่า “ทศผลาผลยลวิลาศ (ทด-ผะ-หลา-ผล-ยน-วิ-ลาด)” ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง ประกาศผล วัน อังคาร ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา, นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพกับคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

?#โดยมีรายชื่อนักเรียนลงแข่งขัน? ทีม ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดังนี้

– นายณัฏฐกร เหล่าเปีย – นางสาวชไมพร ขำเส็ง

– นางสาวจิราพร ชมภูราช – นางสาวอัญชลีกร พุทธเษม

– นางสาวอมรวรรณ นาลา

?#อาจารย์ผู้ควบคุม? คือ อาจารย์ทัศวรรณ์ รักใคร่ (อ.ทัศน์) อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed