รับใบ รบ.1 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

? แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
? สามารถติดต่อรับใบ รบ.1 ได้ที่ห้องงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
? ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามเพจนี้ https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC หรือพบปัญหา มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอื่น ๆ โทร.08-8567-3989 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)