รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ?
? เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ?
? ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ?

You may have missed