รับสมัครเข้าแข่งขันกีฬา Esport (RoV) ชิงทุนการศึกษา

0

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ทุกสาขาวิชา สมัครเข้าแข่งขันกีฬา Esport (RoV)
ชิงทุนการศึกษารวม 30,000 บาท ในวันที่ 4 -5 เมษายน 2566 ณ ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
  2. รุ่นทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Esport สนใจสมัครได้ที่
https://forms.gle/R1HQu2qdYM9HYV7aA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed