รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

0

ประกาศ..จากงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

?เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1x2xPWZyXUWYpMbfWrfKk3g_5NElzphfM/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed