รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

???????? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ????????
???? เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ????
✅ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ✅
✅ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา ✅
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฯ)