รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา

✅ ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา

https://www.facebook.com/photo?fbid=629217059417846&set=pcb.629217269417825