รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
✅ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ✅
✅ ตำแหน่ง คนงาน ✅
✅ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ✅

https://www.facebook.com/photo?fbid=608522381487314&set=pcb.608522481487304

You may have missed