รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

0

? วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ?นักเรียนแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ? การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม และการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ดังนี้

1. นางสาวธัญชนก คงคาสวรรค์

2. นายฐิติโชติ ขันทอง

3. นายอันโทเนียส ต๊าดบาคช

4. นางสาวนิศากร สีหาทา

ครูผู้ควบคุม นายพงศ์ธนากร ประกอบนา

✅️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับ?รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ? จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *