ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ✨ ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ✨ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ด้วยความยินดียิ่ง ✨

https://www.facebook.com/photo/?fbid=548043790868507&set=pcb.548045820868304

You may have missed