พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 ผู้บริหาร คณะครํและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระครูนิทัศน์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรและคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์