ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

0

?? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ??

? เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ?

https://www.facebook.com/photo?fbid=207893965154459&set=pcb.207901821820340

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *