ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (หญิง)

? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ?
?เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ?
? ตำแหน่ง คนงาน (หญิง) ?