ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ?
?เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ?
? ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ?

You may have missed