ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ✨ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ✨ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ?

You may have missed