ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

0

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *