ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

0

ปรัชญา : คุณธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพ

อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำวิชาชีพ

เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำวิชาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *