ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัด

0

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา 2565

?วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นำโดยนายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ, นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา, นายสิทธิชัย ชอบธรรม หัวหน้างานกิจกรรม, นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา 2565

?ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *