ประชุม กลุ่มวิชา-หัวหน้างาน

0

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา,นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
จัดการประชุม กลุ่มวิชา-หัวหน้างาน ในการดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม ๑๒๑๑ อาคาร ๑๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed